Köra radio…

Om du som medlem vill köra radio från Kvarnberget finns möjlighet till detta under våra öppna hus. Vill du köra radio på annan tid, se nedan!

Nycklar:
Vill du utanför denna tid köra radio behöver du ordna en nyckel. Kontakta styrelsen.

Stationsintroduktion:
Du behöver också introduceras i de antennsystem som finns för respektive frekvensband och hur du styr/kommer åt dessa eftersom anläggningen är ganska avancerad. Kontakta någon av de stationsansvariga för respektive HF / VUSHF för en introduktion.

För HF (0-54Mhz) kontakta Teemu SMØW: sm0wemail

För V/U/SHF (50 Mhz –> 24 GHz) kontakta Christer SMØNCL: ncl
Träffas normalt på Tisdagskvällar eller för 50MHz på Torsdag Öppet Hus.

Kalender:
För att undvika att det blir “krock” i radioaktiviteten försöker vi annonsera när vi skall köra radio från berget. Om du tänker köra radio håll koll i kalendern!
Kontakta Teemu SMØW sm0wemail om du vill kunna lägga in radio-aktivitet i kalendern och annonsera när du tänker köra. Då får du ett login till kalendern och kan skriva in din aktivitet.

 

/Styrelsen