RU8 nu QRV!

January 5, 2012

Idag sattes RU8 i drift igen efter ett datorfel. En ny dator är på plats och det pågår utbyggnad för ett diversitetssystem (flera RX) vilket kan leda till många tester och ostabila mottagare. Mattias Nurmi, SAØAZT

0

RU8 tillfälligt QRT pga datorfel

January 2, 2012

Under julhelgen så har datorn som styr RU8 startats om efter ett strömavbrott, detta har lett till att programmet SvxLink inte har startat på rätt sätt. Detta kommer att åtgärdas av SAØAZT inom kommande dagar. Mattias Nurmi, SAØAZT

0