Bli medlem!

Bli medlem!

Som medlem får du tillgång till klubbens stora antennpark och stödjer föreningens aktivitet och fortlevnad! Klubben har som policy att tillhandahålla en “kompetent” antennpark och sedan får var och en av klubbens medlemmar medta den radioutrustning som man önskar använda.

Vi har sedan hösten 2015 börjat med Öppet hus varje helgfri torsdag från ca 18.00 tiden. Alla medlemmar och blivande medlemmar är välkomna! Under Öppet hus kan det bli allt från föredrag till kaffedrickande över trevliga spörsmål om hobbyn! OBS OBS! Kolla kalendern och hemsidan om det blir ändringar i programet och notera uppehåll under sommaren och julhelgerna!

Övrig tid sker en hel del aktivitet som egentligen är klubbens huvudsyfte såsom antennbyggnation, underhåll, radiotävlingar på både HF och VUSHF och sporadiskt “radioköra”. Kolla kalendern för aktivitet!

Årsavgiften är 350 kronor. Ungdomar upp till 20 år betalar 60 kronor, som insätts på bankgiro: 538-4961. Medlemsavgiften kan nu även betalas via Swish. Vårt “Swishnummer” är: 123 263 64 62.

OBS OBS! Uppge, Signal, Namn, e-post när du betalar så vi vet vem du är!

73 de Styrelsen SK0UX